Posted on

Bilim insanlarına göre dünyada 4 insan tipi var

Bilim insanlarının dünyada 1,5 milyon kişi tarafından yanıtlanan anketlere dayanarak elde ettiği bulgulara göre, insanlar çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasat olarak dört farklı kategoriye ayrılıyor. Bunun insanların karakter yapılarını bilimsel bir temele göre sınıflandıran ilk araştırma olduğu öne sürülüyor. Araştırmaya internet üzerinden yapılan dört kapsamlı anketin sonuçları baz oluşturdu. Her biri yaklaşık 400 sorudan […]